Najem i leasing urządzeń

Najem i leasing urządzeń, drukarek, kopiarek, Poznań

 

Klientom, którzy nie chcą angażować własnych środków finansowych na zakup nowych urządzeń, proponujemy ich dzierżawę. W ramach miesięcznej opłaty za dzierżawę i zrealizowane wydruki nasi Klienci użytkują urządzenia objęte pełną opieką serwisową wraz z dostawami materiałów eksploatacyjnych, przeglądami i niezbędnymi naprawami. W ten sposób bez większych nakładów inwestycyjnych zyskują możliwość oszczędnego i sprawnego drukowania oraz komfort i bezpieczeństwo pracy.

 

Jesteśmy również wieloletnim partnerem kilku towarzystw leasingowych, dzięki czemu na życzenie Klientów przeprowadzamy symulację spłaty rat leasingowych dla  oferowanych urządzeń. Leasing oferujemy już od wartości 1500 zł na urządzenia nowe, używane i oprogramowanie, a do wartości 10 tys. zł nasi Klienci otrzymują tę formę finansowania w procedurze uproszczonej.