Systemy zarządzania drukiem

Systemy zarządzania drukiem, PaperCut, SafeQ, uniFlow, uniFlow on-line

 

Koszty związane z produkcją dokumentów w firmach i instytucjach stanowią istotną część kosztów ogółem i składają się na nie - w niewielkim stopniu koszt drukarek i materiałów eksploatacyjnych, natomiast w znacznym stopniu są to koszty zaangażowania osobowego w obsługę techniczną urządzeń, koszty infrastruktury i serwerów druku, koszty zarządzania dostawcami i zaopatrzenia oraz koszty samej produkcji dokumentów czyli zbędnego druku generowane poprzez poszczególne działy.

 

Dzięki oferowanym przez nas systemom zarządzania drukiem nasi klienci mają możliwość redukcji powyższych kosztów nawet o 50%. Możliwości systemu są bardzo szerokie i pozwalają m.in. na:

  • kontrolę działań poszczególnych użytkowników i dokładnych kosztów jakie generują, dzięki ich autoryzacji na kartę,
  • lepsze planowanie inwestycji w sprzęt biurowy, dzięki możliwości analizy obciążenia poszczególnych urządzeń,
  • zmniejszenie niepotrzebnych kosztów, dzięki drukowaniu tylko niezbędnych dokumentów w odpowiednim czasie i przy odpowiednich ustawieniach np. druk dwustronny, ograniczanie druku kolorowego dla poszczególnych użytkowników itd.,
  • przekierowywanie zadań druku na bardziej ekonomiczne drukarki,
  • wydruki podążające czyli  drukowanie na dowolnych urządzeniach, dzięki czemu  wyeleminowana jest konieczność oczekiwania na dokumenty, co wpływa korzystnie na wydajność pracy.
  • unikanie sytuacji, gdy dokumenty poufne wysyłane na drukarkę dostają się w niepowołane ręce czyli tzw. bezpieczny wydruk – praca wysyłana jest na serwer a dopiero po pozytywnej weryfikacji uprawnień, system przekazuje pracę do drukarki.

 

W zależności od potrzeb i specyfiki działalności naszych klientów oferujemy Systemy Zarządzania Drukiem trzech producentów: