Studium przypadku - Fabryka

Opis klienta

Duży międzynarodowy koncern produkcyjny zatrudniający kilka tysięcy pracowników w zakładach i centrach dystrybucyjnych na terenie całego kraju, niezwykle dbający o jakość procesów produkcyjnych, jak również o jakość i wydajność pracy zatrudnionych w niej pracowników.

Wymagania

Optymalizacja kosztów, dostęp do nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych, jeden dostawca usług serwisowych, bezpieczeństwo i niezawodność procesów produkcyjnych, unowocześnienie dotychczasowego systemu zarządzania drukiem w głównym zakładzie i pełne wdrożenie w drugim.

Wyzwanie

Mało wydajny, nieujednolicony i przestarzały park maszynowy, powtarzające się awarie, długie przestoje urządzeń, długie czasy reakcji serwisu, duże grupy robocze korzystające z mało wydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, duże koszty serwisu i eksploatacji urządzeń.

Wynik

Współpracę z koncernem rozpoczęliśmy na przełomie lat 2010/2011 od podpisania kontraktu na dostawę i serwis kilkunastu kolorowych wysokonakładowych urządzeń wielofunkcyjnych marki DEVELOP i przejęcia obsługi serwisowej istniejącego już parku maszyn zlokalizowanych w zakładach i centrach dystrybucyjnych na terenie Polski.

Duże grupy robocze korzystające z urządzeń, automatyczny podział kosztów na MPK (miejsca powstawania kosztów), kilka budynków, w których zlokalizowane są urządzenia, wydruk podążający, wydruk poufny, autoryzacja kartą zbliżeniową – wymagają niezawodnego środowiska druku, skanowania sieciowego oraz kopiowania. Wszystkie dostarczone przez naszą firmę na pierwszym etapie współpracy urządzenia zostały w sposób bezproblemowy dostosowane do istniejącego już systemu zarządzania drukiem SafeQ, a czytniki przy urządzeniach dostosowane do standardu kart klienta.

W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń zapewniliśmy klientowi 4-godzinny czas reakcji serwisu oraz stałe duże stany magazynowe materiałów eksploatacyjnych.

Dzięki znacznej optymalizacji kosztów serwisu i eksploatacji urządzeń, firma ta uzyskała już w pierwszym roku oszczędności na poziomie blisko 50% w stosunku do dotychczasowych kosztów w tym zakresie.

Zarówno uzyskane oszczędności, jak i niezawodna i szybka obsługa serwisowa, sprawiły, iż w kolejnych latach nasza współpraca została ponownie rozszerzona i skutkowała dalszą wymianą dotychczasowego parku maszyn na urządzenia DEVELOP i wdrożeniem najnowszej wersji systemu zarządzania drukiem w głównym zakładzie produkcyjnym oraz pełnym wdrożeniem systemu SafeQ w drugim zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie województwa mazowieckiego. W chwili obecnej obsługujemy wszystkie urządzenia kopiująco-drukujące tej firmy zlokalizowane na terenie całej Polski.