Systemy zarządzania drukiem

Systemy zarządzania drukiem, PaperCut, SafeQ, uniFlow, uniFlow on-line

 

Nowoczesne systemy zarządzania drukiem

Użytkowanie urządzeń biurowych przeznaczonych do druku firmowych dokumentów stanowi podstawowy element codziennej pracy przedsiębiorstw z różnorodnych branż. Niekiedy jego znaczenie dla funkcjonowania firmy bywa niedoceniane, ale w rzeczywistości odpowiednie zarządzanie procedurami związanymi z drukiem dokumentacji mogą zauważalnie wpłynąć na wydajność biznesu, a także optymalizację kosztów. Systemy wdrażane przez naszą firmę to zatem propozycje najbardziej cenionych producentów, które zapewniają szeroką gamę możliwości kontroli, planowania oraz użytkowania w tym zakresie. Jednocześnie stanowią one gwarancję efektywnego, niezawodnego zarządzania drukiem w firmie, jak również większe bezpieczeństwo informacji. Zachęcamy zatem do współpracy!

Koszty związane z produkcją dokumentów w firmach i instytucjach stanowią istotną część kosztów ogółem i składają się na nie - w niewielkim stopniu koszt drukarek i materiałów eksploatacyjnych, natomiast w znacznym stopniu są to koszty zaangażowania osobowego w obsługę techniczną urządzeń, koszty infrastruktury i serwerów druku, koszty zarządzania dostawcami i zaopatrzenia oraz koszty samej produkcji dokumentów czyli zbędnego druku generowane poprzez poszczególne działy.

 

Dzięki oferowanym przez nas systemom zarządzania drukiem nasi klienci mają możliwość redukcji powyższych kosztów nawet o 50%. Możliwości systemu są bardzo szerokie i pozwalają m.in. na:

  • kontrolę działań poszczególnych użytkowników i dokładnych kosztów jakie generują, dzięki ich autoryzacji na kartę,
  • lepsze planowanie inwestycji w sprzęt biurowy, dzięki możliwości analizy obciążenia poszczególnych urządzeń,
  • zmniejszenie niepotrzebnych kosztów, dzięki drukowaniu tylko niezbędnych dokumentów w odpowiednim czasie i przy odpowiednich ustawieniach np. druk dwustronny, ograniczanie druku kolorowego dla poszczególnych użytkowników itd.,
  • przekierowywanie zadań druku na bardziej ekonomiczne drukarki,
  • wydruki podążające czyli  drukowanie na dowolnych urządzeniach, dzięki czemu  wyeleminowana jest konieczność oczekiwania na dokumenty, co wpływa korzystnie na wydajność pracy.
  • unikanie sytuacji, gdy dokumenty poufne wysyłane na drukarkę dostają się w niepowołane ręce czyli tzw. bezpieczny wydruk – praca wysyłana jest na serwer a dopiero po pozytywnej weryfikacji uprawnień, system przekazuje pracę do drukarki.

 

W zależności od potrzeb i specyfiki działalności naszych klientów oferujemy Systemy Zarządzania Drukiem trzech producentów: