Workflow

Analizy procesów biznesowych dostarczają odpowiedzi na pytania dotyczące działania organizacji oraz procesów realizowanych podczas tych działań. Pozwalają one na weryfikację, czy realizowane procesy są zgodne ze strategią firmy oraz czy jest możliwa ich optymalizacja, poprzez eliminację zbędnych czynności, wprowadzenie efektywności działań, optymalne wykorzystanie technologii informatycznych, czy też zmianę organizacji już realizowanych działań. Dzięki ścisłej współpracy z firmą Plus MPM, która dostarcza i wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne zarządzania dokumentami i procesami, oferujemy swoim klientom usługi w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.

 

W swojej pracy wykorzystujemy takie narzędzia jak:

  1. Plus Workflow. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe.

  2. Plus BPM. System Plus BPM jest rozwiązaniem umożliwiającym zarówno kompleksowe zrządzanie procesami biznesowymi jak i dokumentami w przedsiębiorstwie. Poza funkcjami pełnionymi przez systemy workflow, umożliwia odzwierciedlenie procesów, których przedmiotem nie jest elektroniczny dokument.

  3. Plus DMS. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga informatycznego wsparcia procesów biznesowych i zarządzania dokumentami. Wsparcie w zakresie zarządzania dokumentami, a więc informacją oferuje Plus DMS. System Plus DMS (Document Management System) służy zarządzaniu wszelkiego typu dokumentami w przedsiębiorstwie (dokumentami tradycyjnymi oraz elektronicznymi). W oferowanym rozwiązaniu, odpowiednio klasyfikowane i opisywane (indeksowane) dokumenty są zapisywane (np. poprzez skanowanie) w odpowiednich strukturach systemu DMS.

  4. Plus Workflow for SAP. Moduł "Plus Workflow for SAP" jest dedykowanym oprogramowaniem łączącym się poprzez standardowy interfejs ze systemem SAP. Jest to moduł obsługujący kompleksowo elektroniczny obieg faktur w przedsiębiorstwie, a więc proces zobowiązań kosztowych.

  5. Plus Index. Aplikacja Plus Index jest rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na indeksowanie skanowanych dokumentów lub dokumentów elektronicznych, które przekazywane są do systemu Plus Workflow lub systemu Plus DMS.

  6. Plus CRM. CRM to strategia biznesowa polegająca na zarządzaniu klientami oraz pogłębianiu zdobytej wiedzy o kliencie, a następnie wykorzystanie jej do doskonalenia strategii przedsiębiorstwa. Plus CRM jest systemem pozwalającym na realizację tych założeń.

  7. Plus Barcode. Plus Barcode jest systemem zapewniającym kompleksową obsługę wszelkiego typu kodów kreskowych (np. 3of9, EAN13, 128, itp.). Umożliwia konfigurację i wydruk kodów kreskowych o zadanych wartościach (w pełni konfigurowalnych) na stanowiskach użytkowników wykorzystujących oferowane przez Plus MPM systemy informatyczne (Plus Workflow, Kofax Capture czy Quick Scan).

  8. Plus @mail. Obecnie, najpopularniejszym medium wymiany informacji w przedsiębiorstwach jest poczta elektroniczna. Integracja i umieszczenie wiadomości e-mail w elektronicznym obiegu dokumentów Plus Workflow, sprawia, że dostęp do kluczowych informacji przedsiębiorstwa jest natychmiastowy z poziomu jednego systemu, niezależnie czy informacja zawarta jest w wiadomości elektronicznej, plikach elektronicznych czy na zeskanowanym dokumencie.

  9. Plus Fax. System Plus Fax jest modułem informatycznym służącym zarządzaniu faksami przychodzącymi w przedsiębiorstwie. Plus Fax współpracuje z większością dostępnych serwerów faksowych i umożliwia automatyczne uruchamianie elektronicznego obiegu faksu w przedsiębiorstwie. Omawiany moduł posiada również funkcjonalność elektronicznej indeksacji i archiwizacji faksów.

  10. Plus Kancelaria. System elektronicznej kancelarii, efektywnie wspiera procesy związane z archiwizacją korespondencji, jak i wspomaga zarządzanie procesami biznesowymi włączając elektroniczny obieg dokumentów. Oferowane rozwiązanie wyposażone jest w moduł rejestracji i dekretacji przesyłek przychodzących i wychodzących. Rozwiązanie umożliwia sprawną rejestrację i weryfikację korespondencji przychodzącej, paczek wraz z dokumentami wchodzącymi w ich skład.